Archive for March, 2019

Foto møte tirsdag 2.april

Vi får besøk av representanter fra Fredrikstad kommune, som skal informere om Tall Ships Races 2019. Her blir det mulighet for å stille spørsmål om det dere lurer på. Vi jobber med foredragsholder, og får vi tak i noe, endrer vi muligens tidspunktet til kl 18.00. Vi gir i så fall beskjed.  Månedens bilde: «Lite”


Foto tur søndag 24.mars

Månedens Klubbtur går til vakre Nevlunghavn i Vestfold. Nevlunghavn er en gammel fiskerlandsby og loshavn som har greid å bevare sitt opprinnelige preg. Like vest for Havna ligger Mølen, der Vestfoldraet, den gigantiske moreneryggen fra istiden, dukker ned i havet. Det unike landskapet med sine 16 storrøyser og tallrike mindre steinvoller er ikke vesentlig endret […]


VIPPS-nummer

Vi har innsett at VIPPS er noe vi må ha – og har nå bestilt dette. klubbens VIPPSNUMMER er 557069. Dette er ment for bruk av småsummer, som lodd, kaffe osv – SKAL IKKE brukes til kontingent. HUSK å merk HVA dere betaler for når dere bruker dette.


Månedens bilde Mars 2019

For å se vinnerne av månedens bilde for Mars, se https://fredrikstad-fotoklubb.com/?page_id=3066