Regler Månedens bilde

Konkurransen månedens bilde går gjennom hele møte året, januar til desember.I konkurransen skiftes det mellom tema og fritt motiv.Du må ha betalt kontingent for å delta.Hver deltager kan delta med maksimalt 2 bilder.Bilder premiert i tidligere konkurranser arrangert av klubben kan ikke delta.Det må være minimum 5 deltagere for at månedens bilde skal kunne gjennomføres.

Deltakere skal ikke stemme på eget bilde.

Innlevering:

Bilder innleveres digitalt via NSSF sin konkurranseside og følge NSFF sine regler for digitale bilder.

Konkurranseansvarlig legger månedens bilde konkurranse ut på ut på NSFF sine konkurransesider uken før medlemsmøte. Innlevering av bilder vil da være mulig via din side på NSSF fra KL. 12.00 onsdag og til KL. 18.00 fredag. Da åpnes det for juryering. Juryering vil da være åpen frem til søndag KL.18.00 Det stemmes på alle bilder unntatt dine egne, disse gir du 0 poeng. 10 er den høyeste poengsummen, og det er mulig å gi samme poengsum til flere bilder. Husk å lagre når poengene er gitt for det enkelte bilde. Du kan gå inn å endre dine poeng frem til tidsfristen for juryering utgår.

Teknisk om digitale bildefiler:

  • Bildets lengste side skal være nøyaktig 2400 piksler og filstørrelse under 3MB (3000KB) men større en 1MB (1000KB)
  • Filnavn: Ingen krav til angivelse av filnavn før opplasting. Autors navn, adresse og klubb

blir automatisk registret når du logger deg inn på www.nsff.no

  • Filformat: JPG.
  • Bilder skal ikke ha navn eller være signert på forsiden.

Utvelgelse:

Poengsummen for det enkelte bilde blir automatisk utregnet, og de 5 bildene med høyest poengsum vil vises på klubbmøtet hvor den siste avstemningen vil foregå etter de vanlige reglene.

I tilfeller hvor det oppnås lik poengsum, kan mer enn 5 bilder oppnå plassering og delta i konkurransen på klubbkveden.

I de tilfeller hvor påfølgende møte blir avlyst eller avholdes utenfor klubbens lokaler, er det resultatet fra konkurransesiden til NSSF som blir gjeldene.

Stemmegivning på Klubbmøtet:

Bildene blir vist kun med nummer, fra 1 osv.

Hver møtedeltager avgir stemme på egen stemmeseddel. Det bildet man synes best om settes med bildets nr. i ruten for 1.plass, nest best 2.plass, og 3dje best på plass nr 3 på stemmeseddelen.

Deltakere skall heller ikke her stemme på eget bilde.

Du er fri til å stemme, og behøver ikke fylle ut for 3 bilder hvis du ikke finner tilstrekkelige som fortjener plassering.

Poengberegning:

1.plass på hver stemmeseddel gir 3 poeng, 2.plass gir 2 poeng, 3.plass gir 1 poeng. Poengsummen summeres for hvert bilde. De 3 bildene som oppnår flest poeng blir så endelig plassert som bilde 1, 2 og 3. I enkelttilfeller hvor det oppnås lik poengsum, kan mer enn 3 bilder oppnå plassering. Eksempelvis:

To 1.plasser, to 2.plass (ingen 3.plass) – totalt 4 bilder

En 1.plass, en 2.plass, fire 3.plasser  –  totalt 6 bilder

Årets fotograf:

Den som gjennom klubbåret oppnår flest poeng på månedens bilde blir utnevnt og premiert som Årets fotograf. Det foretas en summering av poeng på det siste klubbmøtet, året fotograf blir den som har oppnådd flest poeng, ved uavgjort flest 1. plasser gjennom året.

Oppbevaring

Av bilder som innleveres til konkurranser gjennom året arkiveres kun de plasserte bildene, og da for eventuell bruk i klubb historisk sammenheng. Klubben kan ikke benytte bilder uten samtykke fra bildets formelle eier.