Regler Månedens bilde

Reglement for Månedens bilde

  1. Konkurransen månedens bilde går gjennom hele møte året:
   – Januar – desember
  2. På annethvert møte er det et fast tema, eller fritt motiv.
  3. Du må være på møtet for å kunne delta, og ha betalt kontingent.
  4. Hver deltager kan maks delta med 2 bilder.
  5. Det må være minimum 5 deltagere for at månedens bilde skal kunne gjennomføres.
  6. Deltakere kan ikke stemme på eget bilde.
  7. Stemmegivning:
   – Bildene blir vist kun med nummer, fra 1 osv.
   – Hver møtedeltager avgir stemme på egen stemmeseddel. Det bildet man synes best om settes med bildets nr. i ruten for 1.plass, nest best 2.plass, og 3dje best på plass nr 3 på stemmeseddelen.
   – Du er fri til å stemme, og behøver ikke fylle ut for 3 bilder hvis du ikke finner tilstrekkelige som fortjener plassering.
  8. Bilder premiert i konkurranser arrangert av klubben kan ikke delta.
  9. Poengberegning:
   – 1.plass på hver stemmeseddel gir 3 poeng, 2.plass gir 2 poeng, 3.plass gir 1 poeng. Poengsummen summeres for hvert bilde. De 3 bildene som oppnår flest poeng blir så endelig plassert som bilde 1, 2 og 3. I enkelttilfeller hvor det oppnås lik poengsum, kan mer enn 3 bilder oppnå plassering. Eksempelvis:
   – To 1.plasser, to 2.plass (ingen 3.plass) –  totalt 4 bilder
   – En 1.plass, en 2.plass, fire 3.plasser      –  totalt 6 bilder
  10. Årets fotograf
   Den som gjennom klubbåret oppnår flest poeng på månedens bilde blir utnevnt og premiert som Årets fotograf. Det foretas en summering av poeng på det siste klubbmøtet, året fotograf blir den som har oppnådd flest poeng, ved uavgjort flest 1. plasser gjennom året.
  11. Oppbevaring
   Av bilder som innleveres til konkurranser gjennom året arkiveres kun de plasserte bildene, og da for eventuell bruk i klubb-historisk sammenheng. Klubben kan ikke benytte bilder uten samtykke fra bildets formelle eier.