Regler åretes bilde

Kåring av åretes bilde skjer på klubbens desembermøte. Juryering foretas av klubbens egne medlemmer, og foretas skriftlig på eget skjema.
1. Man kan delta med inntil 2 digitalt baserte bilder
2. Temaet er fritt
3. Bildene anonymiseres ved innlevering, leveres digitalt via Rubic eller ved fremmøte på desembermøtet.
4. Bildene skal være tatt inneværende år(1. desember året før- 30. november inneværende år)
5. Årets bilde stemmes frem på desembermøtet
6. Man kan ikke stemme på egne bilder
7. Ved juryeringen (avstemningen) rangeres 5 bilder med poengsum fra 5 til 1 poeng
8. Det bildet som har fått flest poeng, har vunnet tittelen «Årets bilde». Ved poenglikhet, vinner det bildet som har oppnådd flest 1. rangeringer, ved fortsatt likhet, flest 2.rangeringer osv.