Regler åretes bilde

Kåring av åretes bilde skjer på klubbens desembermøte. Juryering foretas av klubbens egne medlemmer, og foretas skriftlig på eget skjema.
1. Man kan delta med inntil 2 digitalt baserte bilder
2. Temaet er fritt
3. Bildene kodes ved levering for juryering for å skjule navnet
til fotografen
4. Bildet(-ene) skal være tatt i inneværende år (1. des. året før – 30. nov. inneværende år)
5. Men kan ikke stemme på egne bilder
6. Ved juryeringen (avstemningen) rangeres inntil 5 bilder med poengsum fra 5 til 1 poeng
7. For å kunne delta må fotografen være tilstede under avstemning og kåring
8. Det bildet som har oppnådd flest poeng har vunnet tittelen årets bilde.
Ved poenglikhet om førsteplassen vinner det bildet som har oppnådd flest 1. rangeringer. Ved fortsatt liket, flest 2. rangeringer osv.