Medlem

Medlemskap koster kr: 650,- for 2024.

Dette inkluderer obligatorisk medlemskap i NSSF
Etter 15. august koster det kr: 400,- .

Du kan melde deg inn ved å bruke innmeldingsskjemaet

Klubben kan også kontaktes på fredrikstad.fotoklubb@gmail.com.