Historie

Fredrikstad Fotoklubb ble første gang startet i 1923 med 42 medlemmer så interessen for foto var stor på denne tiden.

I medlemsprotokollen fra 1929 er det flere kjente navn som fotograf May Hansson som drev foto forretning og studio i Fredrikstad, det gjorde også Fotograf G. Sollem som er kjent for sine bilder av Fredrikstad og dets innbyggere fra blant annet boken Sollems fotoskatter, du kan også se en del bilder fra av ham på linken nedenfor.
Farge handler Hagbart Jakobsen er også et navn som nevnes.
På styremøtet 20 mars 1931 ble det besluttet å legge ned klubben inn til videre.

Det ble ny oppstart for FFK i 1946, konstitusjons møtet ble holdt i bibliotekets lille sal 18. 9. 1946 med 27 medlemmer. (Avisutklipp fra 1946) og (Program fra 18. 2. 1947)
En av dem som tok initiativet var J. Bjørnulf Hansen som i mange år drev Bjørnulf Foto.

Klubbens første foto konkurranse ble avholdt i desember samme år og premieutdeling på nyttårsfesten 18. 1. 1947.

Dette er bare litt av innholdet fra en godt dokumentert sekretærprotokoll på ca. 150 sider fra årene 1946 til 1951.

Fra 30. 11. 1951 frem til 1988 slik som klubben er i dag, har vi ikke noen dokumentasjon på hva som har foregått.

[svgallery name=»Historie»]