Årsmøte i Fredrikstad Fotoklubb

04 December 2017 | uncategorized

Varsel om årsmøte og frist for innlevering av saker.

I februar avholdes det års møte i Fredrikstad Fotoklubb. Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet, til dette møte kan alle medlemmer komme med forslag. Forslag skal være ledsaget av en skriftlig begrunnelse. Innkalling til årsmøte inklusive forslag distribueres til alle medlemmer før møtet.
Forslag som ønskes behandlet skal være innlevert til styret innen 3.1.2018.

 


Comments are closed.