Fredriksstad Blad- stiftelsens

08 september 2020 | uncategorized

Vi i Fredrikstad Fotoklubb var heldig og fikk 15000,- til innkjøp av telt.

Hvert år deler Fredriksstad Blad-stiftelsen ut sin andel av overskuddet i lokalavisa. Beløpet varierer derfor fra år til år.

– I år var det 39 søknader, men vi ser at beløpene det søkes om øker i størrelse. Stiftelsen står fritt i å fordele summen på 110.000 kroner, sier styreleder i stiftelsen, og tidligere redaktør i Fredriksstad Blad, Erling Omvik.

Han forteller at det var en utrolig bredde i søknadsmassen og stiftelsen hadde en krevende oppgave med å balansere tildelingene i år.

Les mer her


Comments are closed.