1. Program 2021

Nå under Covid19 så er det ikke satt opp så mye program ennå.

  1. Det blir gjennomført Web møter på Zoom den første tirsdag i hver mnd. Det er den dagen vi skulle hatt vanlig medlemsmøte.

2. Den siste søndagen i hver mnd. er det foto tur så sett av dagen til det.

3. Månedens bilde som jeg håper blir mange som leverer inn.

Her er det temaer for månedens bilde ut året.

April – Håp

Mai – Vår

Juni – Domkirken

Juli – Fritt

August – Tro

September – Rødt

Oktober – Portrett – lys maling

November -Høst